De inzichten en casussen uit deze webpublicatie zijn gebaseerd op drie onderzoeken:

  1. Een literatuuronderzoek naar de werking van veiligheidsbeleving, en een brede inventarisatie van praktijkvoorbeelden van participatieve interventies in het veiligheidsdomein, die effect hebben op veiligheidsbeleving.
  2. Drie werksessies, verspreid over de Eenheid Den Haag. Tijdens deze werksessies stonden de resultaten van de literatuurstudie centraal, en is met de deelnemers op zoek gegaan naar aanvullende succes- en risicofactoren bij participatieve interventies die een positief effect (zouden moeten) hebben op veiligheidsbeleving.
  3. De Toolkit burgerparticipatie van het RSIV. In dit onderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van burgerparticipatietrajecten in het veiligheidsdomein, binnen de Eenheid Den Haag. Daarnaast biedt het onderzoek een overzicht van succes- en faalfactoren voor dergelijke participatietrajecten, beide zijn opgenomen in dit onderzoek.