notfound

/notfound

About notfound

This author has not yet filled in any details.
So far notfound has created 51 blog entries.

Woonatelier

Het Woonatelier is een methode om voornamelijk allochtone bewoners mee te laten praten over potentiële verbeteringen in hun buurt of wijk. Het doel is om allochtone groepen meer te betrekken bij de besluitvorming over hun eigen leefomgeving. Bij de woonatelier-aanpak wordt in tien bijeenkomsten met bewoners gesproken over prioriteiten hun buurt. Eventuele plannen voor herstructurering [...]

Rolmodellen

Rolmodellen (sleutelfiguren) in de buurt spreken andere aan op hun gedrag. Hierbij maken ze gebruik van de (informele) sociale netwerken waartoe zij toegang hebben, wat ze in staat stelt om buurtgenoten effectiever aan te spreken dan andere mensen, die niet een dergelijke reputatie genieten. In bekende voorbeelden van rolmodel-projecten worden specifieke groepen - bijvoorbeeld jongeren, [...]

R4Team

Het R4team is een preventieteam dat bestaat uit werkeloze jongeren. In 1992 is het team gestart door de politie naar aanleiding van de grote overlast en criminaliteit rondom het Mirandabad in Amsterdam. Doel is het verbeteren van de veiligheid rondom het zwembad en het bieden van toekomstperspectief aan werkeloze jongeren die dreigen buiten de maatschappij [...]

Project VoorUit

Het Project VoorUit is gestart door Stichting Studenten voor Samenleving en wordt medegefinancierd door de gemeente Amsterdam. Dit particuliere initiatief is gericht op leefbaarheid en wordt afgestemd met het reguliere welzijnswerk. Ongeveer vijftig studenten van de Vu en de UvA krijgen via het project gratis woonruimte in een achterstandswijk. In ruil hiervoor moeten ze tien [...]

Pop-up politiebureau

De Rotterdamse wijkagent Wilco Berenschot startte in 2014 het pop-up politiebureau. Burgers kunnen hier op laagdrempelige wijze in contact komen met de wijkagent en meldingen doen of een praatje maken. Wekelijks opent de wijksgent op een andere plek in de wijk een tijdelijk politiebureau. Dit kan in een leegstaand pand, een wijkcentrum, maar ook op [...]

Politiekids

Het project Politiekids is opgezet in Den Haag om een langetermijn relatie tussen de politie en (vooral) jeugdige bewoners op te bouwen. Het project streeft ernaar om bewoners meer inzicht te geven in het werk van de politie, en het wederzijdse vertrouwen te vergroten. Er is ook een volwassenenvariant: cursus burger bij de politie. De [...]

Senioren corrigeren senioren

Senioren corrigeren senioren is een preventieteam dat bestaat uit seniore burgers. De teamleden surveilleren tijdens de wekelijkse marktdag. Het team is enkele jaren geleden opgericht in Sliedrecht. Doel is het tegengaan van zakkenrollen door andere ouderen aan te spreken op risico's als de grijpbaarheid van hun portemonnee. Naast het aanspreken van ouderen op gedrag letten [...]

Smederijen van Hoogeveen

Het project ‘Smederijen van Hoogeveen’ is ontstaan uit een samenwerking van woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente Hoogeveen. Doel is ‘de agenda op te halen uit de samenleving’, waarbij bewoners worden gefaciliteerd in het smeden en uitvoeren van plannen om de sociale cohesie in hun leefomgeving te verbeteren. Onder begeleiding van een gebiedsregisseur kunnen bewoners een [...]

SMS Alert Molenwijk

Het SMS Alert bestaat uit een netwerk van leden en een wijkagent die elkaar anoniem informeren via SMS-berichten. In het netwerk bestaat een eerste- en een tweede ring van deelnemers. De eerste ring is actief betrokken bij het netwerk in de vorm van actief toezicht houden in de wijk, een maandelijkse ontmoeting met netwerkpartners, flyeren [...]

Stadsetiquette

Het project Stadsetiquette is in 1999 ontstaan in Rotterdam. De gemeente en bewoners van de stad vonden dat er iets gedaan moest worden aan hoe men met elkaar omging. Doelen van het project zijn het bevorderen van de sociale cohesie, veiligheidsgevoelens en collectieve zelfredzaamheid. Veel van de straten die deelnemen aan het project zijn Opzoomerstraten. [...]