notfound

/notfound

About notfound

This author has not yet filled in any details.
So far notfound has created 51 blog entries.

BART (Burger Alert Real Time)

Onder de noemer BART! (Burger Alert Real Time) onderzoeken de gemeente Den Haag, TNO, TU Delft, TIGNL en CGI gezamenlijk de mogelijkheden en vereisten voor een innovatief digitaal burgerparticipatieplatform voor spoedeisende én niet-spoedeisende veiligheidszaken in de wijk. Het platform beoogt burgers onderling én burgers, overheid en politie op een eigentijdse wijze met elkaar te verbinden [...]

Straatnamenproject

In de wijk Groot-Driene te Hengelo (Ov) is naar aanleiding van het ontbreken van een ‘wijkgevoel’ onder bewoners het straatnamenproject gestart. De straten in deze buurt dragen de namen van Nederlandse dichters en schrijvers. Aan de hand van deze namen zijn verschillend kleinschalige activiteiten georganiseerd. Tijdens een bijeenkomst om de bewonersactiviteiten op het gebied van [...]

Thuis op Straat

TOS werkt aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt. Een aantal keren per week worden pleinen bezocht door TOS. Hier worden activiteiten georganiseerd voor kinderen [...]

Veilige Buurten Aanpak

De Veilige Buurten Aanpak is een manier om met professionals in een afgebakend gebied te werken aan veiligheid en leefbaarheid. Doelen zijn het verbeteren van de veiligheidsbeleving en het verhogen van participatie en vertrouwen onder bewoners. In deze aanpak werken gebiedsgebonden professionals samen om de burgerparticipatie in een gebied te bevorderen. De aanpak wordt ingezet [...]

Veilige en leefbare buurten

Het project Veilige en Leefbare Buurten in Venray is bedoeld om burgers te stimuleren aan te geven waar problemen op het gebied van veiligheid spelen, om hier vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. De bewonersparticipatie is in de vorm van een drietrapsmodel gegoten: 1) gezamenlijke analyse, 2) prioritering en 3) aanpak van problemen [...]

Veiligheidsavonden

In Gouda worden regelmatig veiligheidsavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn worden bewoners in staat gesteld om aan te geven hoe de veiligheid in de stad verder verbeterd kam worden. Elk jaar worden drie buurten gekozen waar twee veiligheidsavonden gehouden worden. Tijdens de eerste avond zijn de burgemeester, een wethouder, de gebiedsregisseur, stadsmarinier, politie en gemeentewerkers [...]

Vouchersysteem

Met een vouchersysteem is het mogelijk om burgers de regie te geven over hun eigen leefomgeving. In deze rol bepalen zij zelf wat belangrijk is voor hun buurt. Bewoners dienen zelf plannen in, zetten initiatieven op en zijn budgethouder. Gemeenten die het vouchersysteem in willen zetten leggen de spelregels vast in een modelverordening. Deze wordt [...]

Waaks

Hondenbezitters komen vaak buiten, omdat ze hun hond moeten uitlaten. Hierdoor zijn ze bekend in de buurt en in staat verdachte situaties snel te herkennen. Doelen zijn het vergroten van de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Via 112 doet de hondenbezitter melding van de verdachte situatie. Daar is het bekend wanneer in [...]

Whatsappgroep Ede-West

De What's app groep in Ede-West is opgericht naar aanleiding van het grote aantal woninginbraken. Deelnemers aan What’s appgroepen zijn burgers, de politie, gemeente en eventueel wijkprofessionals. Het beheer van de groep ligt in handen van een stuurgroep die tot taak heeft te beheren wat binnenkomt en berichten door te sturen naar andere partijen indien [...]

Wijkagent van het jaar

In het kader van wijkgericht werken organiseerde korps Limburg-Noord in 2007/2008 het experiment Wijkagent van het jaar. Zeven geselecteerde agenten kregen extra ruimte om ideeën te ontwikkelen en uit te voeren om (op nieuwe manieren) contact te leggen met de burgers in hun wijk. Enkele voorbeelden van ideeën en aanpakken zijn: doe in je uniform [...]