In het kader van wijkgericht werken organiseerde korps Limburg-Noord in 2007/2008 het experiment Wijkagent van het jaar. Zeven geselecteerde agenten kregen extra ruimte om ideeën te ontwikkelen en uit te voeren om (op nieuwe manieren) contact te leggen met de burgers in hun wijk. Enkele voorbeelden van ideeën en aanpakken zijn: doe in je uniform mee aan de wandelvierdaagse, houd tuinstoelgesprekken in de wijk, interview wijkbewoners, loop een bejaardentehuis binnen, maak elke maand een aanbieding van de maand, maak een persoonlijk jaarverslag van jouw wijk, nodig de school uit op het bureau, organiseer een marktdag voor wijkagenten, organiseer een weerbaarheidscursus voor ouderen, organiseer tupperwareparties, vier je verjaardag in de wijk, zoek bij elk probleem contact met vijf bewoners. “Wijkagent van het jaar” heeft invloed op de veiligheidsbeleving door de afstand tussen wijkagenten en buurtbewoners te verkleinen en het onderlinge vertrouwen te vergroten.

Initiërende partijen
Politie

Betrokken partijen
Politie

Randvoorwaarden

Extraverte en communicatief ingestelde wijkagenten

Op welke manier werkt deze interventie?
Nabijheid, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Informeren

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie