De What’s app groep in Ede-West is opgericht naar aanleiding van het grote aantal woninginbraken. Deelnemers aan What’s appgroepen zijn burgers, de politie, gemeente en eventueel wijkprofessionals. Het beheer van de groep ligt in handen van een stuurgroep die tot taak heeft te beheren wat binnenkomt en berichten door te sturen naar andere partijen indien deze relevant zijn. Participeren in een What’s appgroep is laagdrempelig. Mensen zijn snel te mobiliseren voor deelname aan dit soort intiatieven, omdat deelnemers niet de straat op hoeven om informatie te verkrijgen of door te spelen over verdachte situaties. De groepen zijn alleen bedoeld voor het melden van verdachte situaties en worden ingezet voor de bestrijding van woninginbraken. De meldingen van burgers leiden tot een grotere heterdaadkans, daarnaast draagt de aanpak bij aan het vergroten van de sociale cohesie.

Initiërende partijen
Politie (wijkagent) en/of burgers

Betrokken partijen
Gemeente, politie, welzijnswerk, burgers

Randvoorwaarden

Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over wat er wel en niet gecommuniceerd wordt in de groep. Daarnaast moeten er een aantal bewoners bereid zijn zitting te nemen in een stuurgroep die het beheer van de groep op zich neemt.

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Inspreken / Raadplegen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Toezicht, Veiligheid, Woninginbraak

Meer informatie