Hondenbezitters komen vaak buiten, omdat ze hun hond moeten uitlaten. Hierdoor zijn ze bekend in de buurt en in staat verdachte situaties snel te herkennen. Doelen zijn het vergroten van de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Via 112 doet de hondenbezitter melding van de verdachte situatie. Daar is het bekend wanneer in een plaats het project Waaks loopt. Deze meldingen worden met voorrang opgepakt.

Initiƫrende partijen
Politie

Betrokken partijen
Gemeente, politie, burgers (hondenbezitters)

Randvoorwaarden

Doe aan verwachtingenmanagement. In Gouda is het project spaak gelopen, omdat hondenbezitters het onterecht vonden dat zij hondenbelasting moesten betalen, terwijl zij zich met hun hond inzetten voor de wijk.

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren, Organiseren / Uitvoeren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creƫren, Leefbaarheid, Sociale cohesie, Toezicht, Veiligheid

Meer informatie