Met een vouchersysteem is het mogelijk om burgers de regie te geven over hun eigen leefomgeving. In deze rol bepalen zij zelf wat belangrijk is voor hun buurt. Bewoners dienen zelf plannen in, zetten initiatieven op en zijn budgethouder. Gemeenten die het vouchersysteem in willen zetten leggen de spelregels vast in een modelverordening. Deze wordt vastgesteld in de gemeenteraad. Ook moet er een regiegroep opgericht worden waarin buurtbewoners zitting nemen. Deze groep heeft als taak medebewoners te stimuleren met initiatieven te komen en kent vouchers toe aan initiatieven. Bewoners die een initiatief opgezet hebben kunnen rekeningen betalen met deze vouchers. Door middel van het vouchersysteem gaan burgers zelf aan de slag in hun buurt of wijk. Hierdoor komen ze in contact met medebewoners, waardoor sociale banden onstaan. De vergroting van sociale cohesie heeft een positief effect op de leefbaarheid.

Initiƫrende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, bewoners, eventuele externe ondersteuning voor bewoners

Randvoorwaarden

Modelverordening vastgesteld door de gemeenteraad, bewoners die in een regiegroep zitting willen nemen en bereid zijn tijd en energie te steken in het enthousiasmeren van medebewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Meedenken, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Zelfbestuur

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie