In Gouda worden regelmatig veiligheidsavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn worden bewoners in staat gesteld om aan te geven hoe de veiligheid in de stad verder verbeterd kam worden. Elk jaar worden drie buurten gekozen waar twee veiligheidsavonden gehouden worden. Tijdens de eerste avond zijn de burgemeester, een wethouder, de gebiedsregisseur, stadsmarinier, politie en gemeentewerkers aanwezig. Burgers mogen aangeven wat volgens hen de topprioriteiten zijn in de wijk. Voorbeelden van prioriteiten zijn groenbeheer, betere verlichting of de aanpak van overlast. Vervolgens wordt een half jaar lang aan deze prioriteiten gewerkt. Na een half jaar wordt een tweede avond georganiseerd, waar de resultaten teruggekoppeld worden.

Initiƫrende partijen
Gemeente, politie

Betrokken partijen
Gemeente, politie, burgers

Randvoorwaarden

Nodig gericht de mensen uit die bij de eerste avond aanwezig waren. In de praktijk blijkt dat op de tweede avond vaak niet dezelfde mensen afkomen als die er de eerste avond zijn geweest. Hierdoor komt de focus te liggen op andere onderwerpen, terwijl de tweede avond bedoeld is als terugkoppeling op de eerste avond.

Op welke manier werkt deze interventie?
Meedenken, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Consulteren / Adviseren

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creƫren, Leefbaarheid, Overlast, Verloedering

Meer informatie