Het project Veilige en Leefbare Buurten in Venray is bedoeld om burgers te stimuleren aan te geven waar problemen op het gebied van veiligheid spelen, om hier vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. De bewonersparticipatie is in de vorm van een drietrapsmodel gegoten: 1) gezamenlijke analyse, 2) prioritering en 3) aanpak van problemen (eventueel inclusief financiering). Eens per maand wordt door het wijkteam geĆÆnventariseerd wat de problemen en de wensen zijn in de wijk. Eens per drie maanden wordt een bewonersavond georganiseerd waar de uitkomsten uit deze inventarisatie besproken worden. Bewoners selecteren hieruit een top 3, waarmee zij vervolgens aan de slag gaan. Plannen van bewoners moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: er moet een uitgewerkt plan liggen, er moet sponsoring gezocht worden en (indien nodig) een geschikte locatie gevonden worden. Door het project voelen burgers zich gehoord, waardoor zij sneller bereid zijn zelf activiteiten te ontplooien. Het gezamenlijk aanpakken van problemen in de wijk draagt bij aan de sociale cohesie tussen bewoners, de leefbaarheid en de veiligheid in de omgeving, welke op hun beurt een positief effect hebben op de veiligheidsbeleving.

Initiƫrende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, politie, welzijnswerk, zorg, burgers

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Meedenken, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Overlast, Veiligheid, Verloedering

Meer informatie