De Veilige Buurten Aanpak is een manier om met professionals in een afgebakend gebied te werken aan veiligheid en leefbaarheid. Doelen zijn het verbeteren van de veiligheidsbeleving en het verhogen van participatie en vertrouwen onder bewoners. In deze aanpak werken gebiedsgebonden professionals samen om de burgerparticipatie in een gebied te bevorderen. De aanpak wordt ingezet in buurten waar vaak weinig vertrouwen is in de overheid en andere partijen. Elke tien weken bepalen bewoners wat er op de agenda van de buurt komt, om vervolgens zelf aan de slag te gaan met deze prioriteiten (ondersteund door professionals). Het project draagt bij aan het contact tussen bewoners en professionals. Ook heeft het een positief effect op de veiligheidsbeleving onder bewoners. Hiervoor is het met name belangrijk dat zij zelf betrokken zijn bij de uitvoering van de aanpak, en dat zij goed worden geïnformeerd over de stand van zaken van een project.

Initiërende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, politie, wijkprofessionals, woningcorporaties, burgers

Randvoorwaarden

Er moeten voldoende financiële middelen en capaciteit zijn voor de inzet van professionals, gemotiveerde burgers die bereid zijn zich in te zetten voor de aandachtspunten in de wijk.

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Meedenken, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Overlast, Sociale cohesie, Veiligheid, Verloedering

Meer informatie