TOS werkt aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt. Een aantal keren per week worden pleinen bezocht door TOS. Hier worden activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Voorbeelden van activiteiten zijn het omgaan met regels, ontdekken waar eigen kwaliteiten liggen en samenwerken. Ook worden jongeren ingezet als rolmodellen en wordt geprobeerd overlast terug te dringen door fysieke aanwezigheid van TOS in de wijk.

Initiƫrende partijen
TOS Centraal, TOS-praktijken

Betrokken partijen
TOS Centraal, TOS-praktijken

Op welke manier werkt deze interventie?
Nabijheid, Prioriteren / Signaleren, Organiseren / Uitvoeren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie, Sociale veiligheid

Meer informatie