In de wijk Groot-Driene te Hengelo (Ov) is naar aanleiding van het ontbreken van een ‘wijkgevoel’ onder bewoners het straatnamenproject gestart. De straten in deze buurt dragen de namen van Nederlandse dichters en schrijvers. Aan de hand van deze namen zijn verschillend kleinschalige activiteiten georganiseerd. Tijdens een bijeenkomst om de bewonersactiviteiten op het gebied van cultuur te stimuleren is het straatnamenproject ontstaan. Professionals hebben bewoners begeleidt met het opzetten van vergaderingen en projecten. Zo hebben buurtbewoners huiskamerbijeenkomsten en lezingen georganiseerd, is er een wandelpad aangelegd en een boek bverschenen over de schrijvers naar wie de straten vernoemd zijn. Door het project hebben buurtbewoners gezamenlijk verschillende culturele activiteiten georganiseerd in hun wijk. Hierdoor is de sociale cohesie verstrekt en hebben buurtbewoners meer kennis over hun eigen buurt.

Initiërende partijen
Gemeente en woningbouwcorporatie

Betrokken partijen
Gemeente, woningbouwcorporatie, buurtbewoners

Randvoorwaarden

Gemotiveerde buurtbewoners die bereid zijn activiteiten te ontplooiien, als gemeente de verwachtingen die je wekt waarmaken

Op welke manier werkt deze interventie?
Organiseren / Uitvoeren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie