Straatcoaches zijn particuliere toezichthouders (professionele beveiligers) die toezicht houden op straat. Het doel is het terugdringen van overlast. In 2006 zijn straatcoaches gestart in Amsterdam en inmiddels zijn ze actief op verschillende plekken in Nederland. Straatcoaches zijn iets anders dan buurtcoaches – buurtcoaches begeleiden risicojongeren – maar worden vaak wel ingezet bij het tegengaan van jeugdoverlast. De straatcoaches worden vaak ingezet op plekken waar het voor burgers niet mogelijk is om toezicht te houden. Dit heeft vaak te maken met de ernst van de problematiek op een bepaalde plek. De inzet van een dergelijke aanpak wordt gezien als een aanvulling op de politie en het gemeentelijk toezicht. Uit onderzoek blijkt dat de meeste contacten met straatcoaches plaatsvinden tussen straatcoaches en jongeren, naar aanleiding van overlast in hotspots of uitgaansgebieden. Door de inzet van straatcoaches worden extra oren en ogen gecreëerd in de buurt. Het is een middel om (jeugdoverlast) terug te dringen en inzicht te bieden in netwerkwerken rondom overlastgevende jongeren.

Initiërende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, politie, particuliere beveiligers

Randvoorwaarden

Financiële middelen om particuliere beveiligers in te huren.

Op welke manier werkt deze interventie?
Bemiddelen, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Overlast, Toezicht, Veiligheid

Meer informatie