Straat- en portiekportiers zijn aanwezig in de wijken Osdorp en Zuidoost in Amsterdam om te voorkomen dat gezamenlijke portieken ernstig vervuilen en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Bij het controleren van portieken worden ook kinderen betrokken. Ze krijgen een t-shirt en inspecteren portieken en straten. De kinderen ontvangen een training en werken onder leiding van de woningcorporatie en wijkbeheerders. Het project heeft een positief effect op het gedrag van kinderen. Zij houden zelf op met het vernielen en vervuilen van de wijk. Daarnaast heeft hun gedrag een positieve uitstraling op de rest van de wijk.

Initiƫrende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, welzijnswerking, wonincorporaties, bewoners (kinderen)

Op welke manier werkt deze interventie?
Bemiddelen, Meedenken, Prioriteren / Signaleren, Organiseren / Uitvoeren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie, Sociale veiligheid, Toezicht, Verloedering

Meer informatie