Stichting Haags Axcent is actief in de wijk Moerwijk te Den Haag. De stichting is in 2005 opgericht door bewoners naar aanleiding van ontevredenheid over de sociale professionals die actief waren in de wijk. Doel van de stichting is het samenbrengen van buurtbewoners met verschillende achtergronden. De activiteiten die de stichting organiseert worden ‘birlikte’ activiteiten genoemd. Dit is een Turks woord dat staat voor ‘gemeenschappelijk’. Met de activiteiten wordt geprobeerd elke keer weer nieuwe bewoners aan te trekken. Dit doet de stichting bijvoorbeeld door langst de deuren te gaan om bewoners persoonlijk uit te nodigen voor activiteiten.

Initiërende partijen
Bewoners

Betrokken partijen
Gemeente, welzijnswerk, scholen, bewoners

Randvoorwaarden

Financiering vanuit de gemeente of andere partners ter ondersteuning van de stichting

Op welke manier werkt deze interventie?
Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Zelfbestuur

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie