In de Haagse wijk Vrederust is sinds 2007 de stichting Achabab (dit is Marokkaans voor ‘jongeren’) actief. Het doel van de stichting is het behartigen van belangen van Marokkaanse bewoners. Daarnaast willen ze een opening bieden naar andere culturen; daarom zijn alle activiteiten voor iedereen toegankelijk. Voorbeelden van activiteiten die georganiseerd worden zijn huiswerkbegeleiding, praatgroepen en computerlessen. Ook is de stichting betrokken bij het organiseren van sportevenementen en bieden ze fietslessen aan aan ouderen. De stichting is sterk in het betrekken van Marokkaanse jongeren bij hun activiteiten. Hier hebben ze in 2008 de Haagse Hulde Prijs voor ontvangen. Door de cultuurgerichte benadering van de stichting is het mogelijk om overlastgevende jongeren aan te pakken. Hierdoor was het bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling in de wijk rustig.

Initiërende partijen
Bewoners

Betrokken partijen
Gemeente, welzijnswerk, woningcorporaties, kleine allochtone verenigingen, bewoners

Randvoorwaarden

Financiering vanuit de gemeente of andere partners ter ondersteuning van de stichting

Op welke manier werkt deze interventie?
Nabijheid, Organiseren / Uitvoeren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Zelfbestuur

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie