Het project Stadsetiquette is in 1999 ontstaan in Rotterdam. De gemeente en bewoners van de stad vonden dat er iets gedaan moest worden aan hoe men met elkaar omging. Doelen van het project zijn het bevorderen van de sociale cohesie, veiligheidsgevoelens en collectieve zelfredzaamheid. Veel van de straten die deelnemen aan het project zijn Opzoomerstraten. Voorafgaand aan de start van het project bleek dat meer dan tien straten al afspraken met elkaar gemaakt hadden over hoe bewoners met elkaar om zouden moeten gaan. Het project is, samen met het project Opzoomeren, opgenomen in het programma Mensen Maken de Stad. Stadsetiquette streeft ernaar dat burgers elkaar meer aanspraken op deze zogenoemde stadsetiquette, om daarmee een gedragsverandering te bewerkstelligen. Hiermee werkt stadsetiquette aan het verbeteren van leefbaarheid en het versterken van sociale cohesie in de buurt .

Initiƫrende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, bewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creƫren, Leefbaarheid, Sociale cohesie, Sociale veiligheid

Meer informatie