Het SMS Alert bestaat uit een netwerk van leden en een wijkagent die elkaar anoniem informeren via SMS-berichten. In het netwerk bestaat een eerste- en een tweede ring van deelnemers. De eerste ring is actief betrokken bij het netwerk in de vorm van actief toezicht houden in de wijk, een maandelijkse ontmoeting met netwerkpartners, flyeren en het schrijven van de nieuwsbrief. De tweede ring deelnemers heeft een meer passieve rol en is alleen in staat om berichten te versturen. Deelnemers worden getraind in zelfverdediging, politiewerk en het doorgeven van signalementen. Burgers worden alerter, bewuster en zelfverzekerder over hun omgeving.

Initiƫrende partijen
Politie (wijkagent) en actieve burgers

Betrokken partijen
Gemeente, politie, welzijnswerk, woningcorporaties, ondernemers (in de buurt), burgers

Randvoorwaarden

Personen die lid willen worden van het netwerk worden vooraf onderworpen aan een (kleine) screening om te voorkomen dat er potentiƫle daders toegevoegd worden aan het netwerk.

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Inspreken / Raadplegen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Toezicht, Veiligheid, Woninginbraak

Meer informatie