Op het Amsterdamse Sweelinck College is een schoolwacht actief. De wacht bestaat uit leerlingen uit de derde klas en houdt tijdens de pauzes toezicht op het schoolplein. De activiteiten van de schoolwacht bestaan uit toezicht houden op het schoolplein en de aula, zodat deze schoon blijven. Ook treden ze op wanneer leerlingen in conflict zijn met elkaar. Door deelname aan de schoolwacht doen leerlingen ervaringen op met actief burgerschap. Ook trainen ze hun sociale vaardigheden en leren ze zich beleefd tegedragen.

Initiƫrende partijen
School

Betrokken partijen
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, scholen, leerlingen

Op welke manier werkt deze interventie?
Bemiddelen, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Overlast, Toezicht, Sociale veiligheid

Meer informatie