Rolmodellen (sleutelfiguren) in de buurt spreken andere aan op hun gedrag. Hierbij maken ze gebruik van de (informele) sociale netwerken waartoe zij toegang hebben, wat ze in staat stelt om buurtgenoten effectiever aan te spreken dan andere mensen, die niet een dergelijke reputatie genieten. In bekende voorbeelden van rolmodel-projecten worden specifieke groepen – bijvoorbeeld jongeren, ouderen of marokkaanse buurtvaders – ingezet om andere groepen aan te spreken op hun gedrag. Rolmodellen kunnen worden ingezet tijdens bijzondere evenementen als Oud en Nieuw of Koningsdag, maar ook om met grotere regelmaat te surveilleren in een buurt of wijk. In de regel krijgen rolmodellen krijgen veel vrijheid om hun eigen activiteiten vorm te geven.

Initiƫrende partijen
Politie (wijkagent)

Betrokken partijen
Gemeente, politie, burgers

Randvoorwaarden

Geen uitsluitende afhankelijkheid van rolmodellen bij toegang tot netwerken in de wijk, ook de professionals moeten over deze banden in de wijk beschikken. Zonder deze banden wordt het project kwetsbaar bij het wegvallen van deelnemers. Daarnaast is het belangrijk om de deelnemers aan het project te erkennen voor hun werkzaamheden, bijvoorbeeld door als professional actie te ondernemen naar aanleiding van activiteiten die door rolmodellen uitgevoerd zijn.

Op welke manier werkt deze interventie?
Bemiddelen, Prioriteren / Signaleren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creƫren, Intercultureel werken, Leefbaarheid, Overlast, Toezicht, Verloedering

Meer informatie