Het Project VoorUit is gestart door Stichting Studenten voor Samenleving en wordt medegefinancierd door de gemeente Amsterdam. Dit particuliere initiatief is gericht op leefbaarheid en wordt afgestemd met het reguliere welzijnswerk. Ongeveer vijftig studenten van de Vu en de UvA krijgen via het project gratis woonruimte in een achterstandswijk. In ruil hiervoor moeten ze tien uur per week vrijwilligerswerk verrichten. Voorbeelden zijn: het geven van huiswerkbegeleiding, het organiseren van activiteiten in de wijk (bijvoorbeeld op het gebied van muziek, sport, koken, knutselen of toneel) of het geven van taallessen. Door het project groeit het vertrouwen in de buurt, worden activiteiten voor minima betaalbaar en wordt het imago van studenten verbeterd.

Initiƫrende partijen
VU en een ondernemende burger die samen de Stichting Studenten voor Samenleving hebben opgericht

Betrokken partijen
VU, UvA, gemeente, ondernemers, welzijnswerk, woningcorporaties

Randvoorwaarden

De deelnemende partijen moeten bereid zijn investeringen te doen in de vorm van geld, woningen of tijd

Op welke manier werkt deze interventie?
Meedenken, Nabijheid, Organiseren / Uitvoeren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie