Het project Politiekids is opgezet in Den Haag om een langetermijn relatie tussen de politie en (vooral) jeugdige bewoners op te bouwen. Het project streeft ernaar om bewoners meer inzicht te geven in het werk van de politie, en het wederzijdse vertrouwen te vergroten. Er is ook een volwassenenvariant: cursus burger bij de politie. De politie is de initiator van het project. Zij gaan eens per maand met een groep kinderen op pad om kinderen bekend en vertrouwd te maken met het werk van de politie. Ook de ouders en de school van de kinderen wordt hierbij betrokken. Voorbeelden van activiteiten zijn: speurtochten, uitstapjes naar de politie, workshops over bijvoorbeeld valtechnieken of thema gerelateerde activiteiten. Het project versterkt het beeld van de politie als betrouwbare partner. Dit draagt vervolgens bij aan – onder andere – het vergroten van de meldingsbereidheid onder buurtbewoners.

Initiƫrende partijen
Politie

Betrokken partijen
Politie, kinderen, ouders van kinderen, scholen van kinderen

Op welke manier werkt deze interventie?
Nabijheid, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Informeren

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creƫren, Intercultureel werken, Sociale cohesie

Meer informatie