Het Opzoomeren (inmiddels een zelfstandig werkwoord) is in 1989 ontstaan in de Opzoomerstraat in Rotterdam-Delfshaven. Bewoners waren ontevreden over de staat van hun straat en de wijze waarop gemeentelijke diensten te werk gingen. Daarom besloten ze zelf hun straat op te knappen. Het doel van het project is positieve contacten tussen buurtbewoners stimuleren en hen deel laten nemen aan meer gezamenlijke activiteiten. De bewoners van de straat veegden en ruimden zelf de straat op. Ook zorgden ze dat de straat veiliger werd door het aanbrengen van meer verlichting. De gemeente reageerde door bewoners te gaan helpen. Uiteindelijk heeft dit initiatief geleid tot een Opzoomerdag, waar honderden straten in Rotterdam door bewoners opgeknapt werden. Er is een stichting opgericht die de straten ondersteund. Inmiddels is Opzoomeren stedelijk gemeengoed geworden en maakt het onderdeel uit van ‘Mensen Maken de Stad’. Het project draagt bij aan de sociale cohesie en zelfredzaamheid van bewoners van een straat. Daarnaast draagt het bij aan de veiligheid in de straat, doordat bewoners zelf extra maatregelen nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van extra verlichting.

Initiërende partijen
Bewoners

Betrokken partijen
Gemeente, bewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Zelfbestuur

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Overlast, Sociale cohesie, Verloedering

Meer informatie