Mensen Maken de Stad is een project dat gericht is op het versterken van contacten tussen Rotterdamse stadsbewoners, het bevorderen van veiligheidsbeleving en het bevorderen van vertrouwen in de overheid en medebewoners. De straat wordt in dit project niet alleen gezien als fysieke-, maar ook als sociale bouweenheid van de stad. Onder dit project vallen onder andere Opzoomeren en Stadsetiquette. Mensen Maken de Stad heeft vier kenmerken: 1) bewoners worden gestimuleerd zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen om hun straat te verbeteren, 2) de straat is niet alleen fysiek, maar ook sociaal gezien de bouweenheid, 3) zoveel mogelijk straten worden ondersteund om een eigen agenda te ontwikkelen, 4) er wordt een straatdiagnose uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar wat er nodig is om een MMdS-straat te worden. De resultaten van de diagnose worden geplaatst in een ‘straatladder’, waarbij elke trede een grotere mate van participatie weerspiegeld. In de straten die deelnemen is er een toename van de sociale cohesie. Ook vergroot het het aantal actieve bewoners in de omgeving.

Initiërende partijen
Gemeente, bewoners

Betrokken partijen
Gemeente, bewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Meedenken, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creëren, Leefbaarheid, Overlast, Sociale cohesie, Verloedering

Meer informatie