In Glanerbrug is een strategie ontwikkeld onder de naam ‘De logica van de lef, discipline en communicatie’. De aanpak is gericht op wijkagenten en beoogd te komen tot een probleeminventarisatie en wijkaanpak die zowel door ketenpartners als door buurtbewoners gedragen wordt. Door middel van een regelmatige wijkschouw komen wijkagenten tot een agenda voor de wijk. Deze bespreken zij met andere partijen in de wijk. Op basis van deze stappen wordt gekozen voor een vorm van handhaving. Zonder toestemming van de partijen uit de wijk wordt er geen actie ondernomen. Op deze manier wil de politie proberen de burger centraal te houden. Het project helpt wijkagenten beter in contact te treden met burgers en dit te onderhouden. Door burgers op de hoogte te houden van en te betrekken bij ontwikkelingen in de wijk blijft de burger centraal staan.

Initiërende partijen
Politie

Betrokken partijen
Politie en alle in de wijk relevante partijen

Randvoorwaarden

Verwachtingen managen richting burgers en gemaakte beloftes nakomen.

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Meedenken, Nabijheid, Organiseren / Uitvoeren, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Overlast, Sociale cohesie, Toezicht

Meer informatie