Het project ‘Leerlingen Surveilleren’ is gestart naar aanleiding van verschillende soorten overlast door jorgeren in de wijk. Denk aan vernielingen, openbare vrijpartijen, het bedreigen van buurtbewoners en drankmisbruik. Doel van Leerlingen Surveilleren is om de overlast terug te dringen en leerlingen een gevoel van verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte bij te brengen. De jongeren die toezicht houden, vaak met buitenlandse afkomst, worden door hun rol in het project bewust gemaakt van geldende normen en waarden in Nederland . Voorafgaand aan het surveilleren volgen leerling een sociale vaardigheidstraining. In deze training leren ze te reageren op agressie en geweld, wordt kennis bijgebracht van Nederlandse normen en waarden en wordt bijgebracht hoe een onveilige situatie kan worden gesignaleerd.

Initiërende partijen
Jongerenwerk

Betrokken partijen
Jongerenwerk, welzijnswerk, gemeente, jongeren

Randvoorwaarden

Een enthousiaste intiatiefnemer die jongeren stimuleert deel te nemen en jongeren die bereid zijn om dit te doen

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creëren, Intercultureel werken, Leefbaarheid, Overlast, Toezicht, Verloedering

Meer informatie