Met Koppelwerk wordt beoogd de sociale veiligheid in achterstandswijken te vergroten. Een koppel, gevormd door een wijkagent en een opbouwwerker, is in de wijk aanwezig om bewoners te stimuleren meer sociaal zelfredzaam te worden. Een koppel is op regelmatige basis aanwezig in de wijk. Zij reageren op dat wat speelt in een wijk. Hierbij proberen ze bewoners te stimuleren zelf initiatieven te ontplooien om problemen aan te pakken. Daarnaast streeft het project na om bewoners meer vertrouwen te geven in hum eigen vaardigheden. De koppels dienen als de verbindende schakel tussen bewoners en instanties. Door de Koppelwerkmethode worden bewoners actiever. Ook blijkt uit onderzoek dat de projecten een bijdrage leveren aan het terugdringen van criminaliteit.

Initiƫrende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, politie, opbouwwerk, woningcorporaties

Op welke manier werkt deze interventie?
Organiseren / Uitvoeren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creƫren, Leefbaarheid, Sociale veiligheid, Veiligheid

Meer informatie