Een buurtcoach gaat in het project Kan wél! In gesprek met bewoners om bestaande ideeën voor een buurt te vertalen naar concrete acties. Het doel van Kan Wel! is om de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt te vergroten. Van buurtbewoners wordt een actieve rol verwacht; zij zijn verantwoordelijk voor het aaleveren van suggesties voor activiteiten. De buurtcoach ondersteunt bewoners bij het uitvoeren hiervan. Door de activiteiten die georganiseerd worden door Kan Wel! leren buurtbewoners nieuwe mensen kennen. Ook wordt de zelfredzaamheid van bewoners gestimuleerd.

Initiërende partijen
Woningcorporaties

Betrokken partijen
Woningcorporaties, buurtcoach, bewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Meedenken, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Consulteren / Adviseren

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie