JOLO (Jongeren lossen het op) is een project gericht op het oplossen van conflicten in de openbare ruimte. Hierbij worden jongeren ingezet om de problemen op een duurzame manier op te lossen en om jongeren te empoweren. Met JOLO wordt beoogd communicatie tussen jongeren onderling en jongeren en buurtbewoners te herstellen. Daarnaast leveren de projecten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren. De conflictbemiddeling die onderdeel is van JOLO-projecten is vergelijkbaar met meer traditionele buurtbemiddelingstrajecten. JOLO levert een positieve bijdrage aan het terugdringen van overlast, helpt jongeren sterker en weerbaarder te maken en draagt positief bij aan de leefbaarheid en veiligheidsbeleving van buurtbewoners.

Initiƫrende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, jongeren

Randvoorwaarden

Gemotiveerde jongeren die bereid zijn in hun vrije tijd aan de slag te gaan met het bemiddelen in conflicten tussen leeftijdsgenootjes en leeftijdsgenootjes en buurtbewoners.

Op welke manier werkt deze interventie?
Bemiddelen, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creƫren, Intercultureel werken, Leefbaarheid, Overlast, Verloedering

Meer informatie