Gedragscodes worden ingezet om de omgang tussen bewoners in de buurt te verbeteren. Dit is een praktische aanpak om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Een gedragscode betreft afspraken over het gedrag van buurtbewoners. Deze code is samengesteld in samenwerking met bewoners en eventuele andere betrokken. Zij houden zich hieraan op basis van vrijwilligheid. Gedragscodeprojecten leveren een positieve bijdrage aan het leefklimaat in een buurt of wijk. Daarnaast dragen de projecten bij aan de sociale samenhang.

Initiƫrende partijen
Gemeente en burgers

Betrokken partijen
Gemeente en burgers

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creƫren, Intercultureel werken, Leefbaarheid

Meer informatie