Om de leefbaarheid in multiculturele wijken te verbeteren is EigenWIJzebuurten gestart. Het doel is meer begrip te creëren tussen bewoners met betrekking tot hun verschillende achtergronden. Er is een speciale versie van de interventie voor jongeren: EigenWIJzebuurten (JUNIOR). Met deze methode worden buurtbewoners gestimuleerd om teams te vormen. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten in de buurt, welke in het teken staan van de verbetering van de leefbaarheid. Voorbeelden van activiteiten zijn voetbaltoernooien of buurtfeesten. Ter ondersteuning aan de teams is er een landelijk raamwerk; WijkAlliantie. Hier kunnen burgers terecht voor hulp en coördinatie-ondersteuning. De activiteiten leiden tot meer contact tussen buurtbewoners onderling. Ook versterken de initiatieven de zelfredzaamheid van bewoners.

Initiërende partijen
WijkAlliantie

Betrokken partijen
WijkAlliantie, buurtbewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Meedenken, Organiseren / Uitvoeren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Coproduceren / Samenwerken

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creëren, Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie, Verbinden

Meer informatie