De buurtvaders zijn een variant op buurtpreventieteams. Veelal zijn dit vaders van Marokkaanse afkomst die in groepen door de wijk surveilleren. De groepen zijn gevormd om Marokkaanse jongeren die overlast geven aan te spreken op hun gedrag. Naast het aanspreken op gedrag houden de buurtvaders zich ook bezig met het leggen van contacten in de wijk en het signaleren van verdachte situaties. Het idee achter de inzet van Marokkaanse vaders is dat zij beter in staat zijn jongeren van Marokkaanse afkomst aan te spreken door hun gemeenschappelijke afkomst. Door de inzet van buurtvaders wordt de sociale controle in een wijk vergroot. Hierdoor neemt de gelegenheid tot overlast en kleine criminaliteit af en wordt de leefbaarheid in de wijk vergroot.

Initiƫrende partijen
Gemeente, burgers

Betrokken partijen
Gemeente, politie, burgers

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creƫren, Intercultureel werken, Leefbaarheid, Overlast, Toezicht, Verloedering, Woninginbraak

Meer informatie