Burgers surveilleren op regelmatige basis door hun buurt of wijk. Tijdens hun rondes zijn de teams te herkennen aan uniforme kleding. Dit type initiatief wordt vaak ingezet voor de aanpak van woninginbraken. In Den Haag is dit type interventie bekend onder de naam Buurt Interventie Teams (BIT). Buurtpreventie heeft vier werkzame elementen: 1) afschrikking door zichtbare surveillance, 2) gelegenheidsbeperking door beïnvloeding van daderperceptie en het bewust maken van burgers van de eigen verantwoordelijkheid, 3) meer en gerichter handelen van politie door grotere informatiestromen en 4) de versterking van de sociale cohesie in een buurt of wijk. Door middel van buurtpreventie wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van (kleine) criminaliteit. Daarnaast versterkt het de sociale cohesie, doordat buurtbewoners zich organiseren en regelmatig op pad gaan.

Initiërende partijen
Gemeente, politie, burgers

Betrokken partijen
Gemeente, politie, welzijnswerk, burgers

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creëren, Intercultureel werken, Leefbaarheid, Overlast, Toezicht, Verloedering, Woninginbraak

Meer informatie