In de gemeente Enschede staat in de wijk Velve-Lindenhof een buurtmuseum met buurtkamer. Het initiatief in ontwikkeld om voor buurtbewoners een ontmoetingsplek te creëren, waar ze bovendien meer te weten komen over de plek waar ze wonen. Het initiatief is opgezet tijdens een grote herstructurering in de wijk. Buurtbewoners hebben samen met de wijkopbouwwerker een plan gemaakt, waarop de woningbouwcorporatie een pand beschikbaar heeft gesteld. In de buurtkamer vinden kleinschalige activiteiten plaats, daarnaast is de ruimte door buurtbewoners te gebruiken voor eigen activiteiten. Het buurtmuseum en de buurtkamer dragen bij aan het versterken van de sociale cohesie in de wijk.

Initiërende partijen
Wijkopbouwwerker, bewoners

Betrokken partijen
Wijkopbouwwerker, bewoners, woningbouwcorporatie

Randvoorwaarden

Gemotiveerde vrijwilligers die bereid zijn zorg te dragen voor het pand, activiteiten te organiseren en buurtbewoners te enthousiasmeren deel te nemen hieraan.

Op welke manier werkt deze interventie?
Co-creatie, Organiseren / Uitvoeren, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Zelfbestuur

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie

Meer informatie