Buurtbemiddeling brengt bewoners die een probleem met elkaar hebben in gesprek. Dit gebeurt onder leiding van twee getrainde vrijwilligers die afkomstig zijn uit dezelfde buurt. Het doel van buurtbemiddeling is het herstellen van de communicatie tussen buren, en het maken van constructieve afspraken die voor beide partijen werken. De coördinatie en uitvoering van de bemiddeling is meestal in handen van een onafhankelijke (welzijns)stichting. Door vroegtijdig in te grijpen in burenconflicten wordt gepoogd om verdere escalatie te voorkomen. Daarmee voorkomt buurtbemiddeling een verslechtering van de veiligheidsbeleving.

Initiërende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, politie, woningcorporaties, welzijnswerk

Op welke manier werkt deze interventie?
Bemiddelen, Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Intercultureel werken, Leefbaarheid, Sociale cohesie, Sociale veiligheid

Meer informatie