Wanneer er in een omgeving iets gebeurd waar de politie extra ogen en oren van burgers bij kan gebruiken wordt via Burgernet een bericht verstuurd. Doel is burgerparticipatie in het veiligheidsdomein te bevoderen en het vergaren van opsporingsinformatie. Burger kunnen zich via een website vrijwillig aanmelden voor deelname aan burgernet. Ze kunnen ervoor kiezen om meldingen op verschillende manieren te ontvangen, waaronder via een oproep of een app. Wanneer een melding binnenkomt geven burgers relevante informatie door via een gratis telefoonnummer. Via het nummer komen ze in rechtstreeks contact met de politie. Deelnemers aan het project geven aan meer vertrouwen te hebben gekregen in de politie en de lokale overheid. Ook draagt het bij aan de veiligheid in de buurt en de veiligheidsbeleving van bewoners.

Initiƫrende partijen
Politie

Betrokken partijen
Politie, burgers

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Inspreken / Raadplegen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Toezicht, Veiligheid, Woninginbraak

Meer informatie