Nadat een groep relschoppers in 2011 het Maasgebouw in Rotterdam bestormd heeft zijn er billboards opgehangen om de verdachten op elektronische schermen in de stad te tonen. Op de billboards staat een afbeelding van de verdachte en een tekst. De tekst is vaak in de geest van ‘gezocht’ of ‘heeft u deze persoon gezien’. Het tonen van billboards draagt bij aan de opsporing van verdachten. Daarnaast blijkt dat de borden geen negatief effect hebben op de veiligheidsbeleving van burgers.

Initiërende partijen
Openbaar Ministerie en politie

Betrokken partijen
Openbaar Ministerie, politie, gemeente

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Informeren

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creëren, Toezicht, Veiligheid

Meer informatie