De gemeente Alphen aan den Rijn stuurt bij iedere (poging) tot woninginbraak een besmettingsbrief. Het doel van deze brieven is het verhogen van de waakzaamheid onder buurtbewoners. In de brieven staat een waarschuwing aan buurtbewoners om extra op te letten. De kans op herhaling na een inbraak is namelijk reëel. Daarnaast worden bewoners gewezen op de mogelijkheid tot deelname aan buurtpreventie.

Initiërende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, politie

Op welke manier werkt deze interventie?
Nabijheid

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Informeren

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Bewustzijn creëren, Toezicht, Veiligheid, Woninginbraak

Meer informatie