Onder de noemer BART! (Burger Alert Real Time) onderzoeken de gemeente Den Haag, TNO, TU Delft, TIGNL en CGI gezamenlijk de mogelijkheden en vereisten voor een innovatief digitaal burgerparticipatieplatform voor spoedeisende én niet-spoedeisende veiligheidszaken in de wijk. Het platform beoogt burgers onderling én burgers, overheid en politie op een eigentijdse wijze met elkaar te verbinden en bij te dragen aan een veilige en leefbare omgeving.Burgerparticipatie betekent binnen deze context dat de burger vanuit actieve wederkerigheid lokaal samenwerkt met de Politie, gemeentelijke instanties en andere stakeholders zoals woningbouwverenigingen met zowel preventieve als repressieve doelstellingen. Het vergroten van de lokale sociale cohesie, de algehele leefbaarheid, het gevoel van veiligheid en de heterdaadkracht, vormen hierin de belangrijke aandachtspunten.

Initiërende partijen
Gemeente en politie

Betrokken partijen
Gemeente, politie, burgers

Op welke manier werkt deze interventie?
Nabijheid, Verbinden

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Inspreken / Raadplegen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Sociale cohesie, Toezicht, Veiligheid, Woninginbraak

Meer informatie