Het adoptieplan afvalcontainers is in het leven geroepen naar aanleiding van vuilnis dat veelvuldig verkeerd aangeboden wordt. Dit leidt tot zwerfafval en overlast en kan er toe leiden dat anderen dit voorbeeld gaan volgen. Bewoners worden verantwoordelijk gesteld voor het onderhouden van een container en de daar omheen liggende omgeving. Van hen wordt verwacht dat zij anderen aanspreken op het verkeerd aanbieden van vuilnis. Meldingen van bewoners die een afvalcontainer geadopteerd hebben krijgen voorrang en worden dezelfde dag nog afgehandeld. Door bewoners verantwoordelijk te maken voor hun omgeving kan een negatieve spiraal naar meer overlast en verloedering doorbroken worden. De sociale cohesie wordt in een buurt vergroot, mede doordat de gemeente regelmatige bijeenkomsten organiseert voor de bewoners die een container geadopteerd hebben.

Initiƫrende partijen
Gemeente

Betrokken partijen
Gemeente, bewoners

Op welke manier werkt deze interventie?
Prioriteren / Signaleren, Organiseren / Uitvoeren

Waar zit deze interventie op de participatieladder?
Delegeren / Meebeslissen

Welke fenomenen pakt deze interventie aan?
Leefbaarheid, Overlast, Toezicht, Verloedering

Meer informatie