Hoewel Nederland de afgelopen jaren steeds veiliger is geworden, beleven mensen dit niet altijd zo. Dat blijkt onder andere uit de ontwikkeling van de Nederlandse veiligheidsbeleving, die sterk achter blijft bij de positieve ontwikkeling van de objectieve veiligheid. Mensen voelen zich – met andere woorden – onveiliger dan noodzakelijk is op basis van de feitelijke veiligheidssituatie. Hoe kan deze kloof tussen objectieve en subjectieve veiligheid worden gedicht? Deze online publicatie biedt handvatten voor iedereen die aan de slag wil met dit vraagstuk. Dat doen we aan de hand van de volgende drie stappen:

 1. We laten zien wat het verschil is tussen objectieve en subjectieve veiligheid;
 2. We maken inzichtelijk waaruit de veiligheidsbeleving van mensen is opgebouwd;
 3. We geven handvatten voor iedereen (maar in de eerste plaats professionals) die in zijn eigen omgeving aan de slag wil met het verbeteren van veiligheidsbeleving.

Opbouw veiligheidsbeleving
Veiligheidsbeleving is opgebouwd uit allerlei factoren, waarvan de feitelijke (objectieve) veiligheidssituatie er één van is. Daarnaast hebben factoren als leefbaarheid, sociale cohesie, media en publieke omgangsvormen er ook invloed op. Ieder individu ervaart deze factoren bovendien anders, en zal daarom tot een andere, eigen, veiligheidsbeleving kan komen. Wat voor de een bedreigend is, hoeft dat zeker niet te zijn voor de ander.
Het is kortom een complex proces hoe mensen tot hun veiligheidsbeleving komen. In deze publicatie proberen we deze complexiteit zo helder mogelijk uit te leggen.

De rol van communicatie en interactie tussen mensen
Veiligheidsbeleving of -perceptie is in belangrijke mate gebaseerd op de manier waarop – het woord zegt het al – mensen de veiligheid in hun omgeving beleven. Dit maakt dat de wijze van communicatie en interactie tussen mensen onderling of

met (bijvoorbeeld) politie en gemeente van grote invloed kan zijn op veiligheidsbeleving. Zowel in negatieve als in positieve zin. Het belang van vertrouwenwekkende, barrière wegnemende en heldere communicatie is een van de uitgangspunten voor deze publicatie. Hoewel de interventies die later aan bod komen zich bijvoorbeeld richten op fysieke veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte, speelt de manier waarop invulling wordt gegeven aan communicatie en interactie tussen partijen altijd een belangrijke rol. Dat blijkt ook uit de pagina lessons learned, waarop lessen uit eerdere initiatieven zijn gebundeld. Het leeuwendeel van deze lessen heeft betrekking op communicatie en interactie.

Leeswijzer:

 • Hoe werkt veiligheidsbeleving?
  Een introductie in de werking van veiligheidsbeleving. Wat is het verschil tussen objectieve en subjectieve veiligheid? Welke factoren zijn van invloed op de veiligheidsbeleving van mensen, en hoe kun je deze proberen te beïnvloeden?
 • Een aanpak in vier stappen
  Je wilt aan de slag met veiligheidsbeleving, en nu? In vier stappen word je op weg geholpen om tot een aanpak te komen.
 • Lessons learned
  Wat maakt een aanpak succesvol? Hier is al veel kennis over beschikbaar. In dit overzicht zijn de belangrijkste lessen van de afgelopen jaren gebundeld.
 • Praktijkvoorbeelden
  Hier vind je tientallen praktijkvoorbeelden. De voorbeelden zijn gemakkelijk doorzoekbaar, zodat je snel bij interventies uitkomt die in jouw situatie van toepassing zijn.